ไฟล์คุณภาพ ขั้นเทพ สื่อการเรียน สื่อการสอน ข้อสอบ ใบความรู้ เอกสารการเรียนรู้

อัพโหลด ถามบ่อยๆ ข้อตกลง ไฟล์ที่มี ท็อปเท็น


แผนที่วัดไทยทั่วโลก
templemap.org
-โปรดทราบว่า ท่านไม่สามารถใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด เช่น Internet Download Manager ช่วยในการดาวน์โหลด
โปรดดาวน์โหลดผ่าน Browser ตามปกติ
-กรุณารอให้ตัวเลขนับถอยหลังให้เสร็จก่อน ค่อยคลิก Download ทันที ถ้าคลิกช้า ท่านต้องเริ่มต้นนับถอยหลังใหม่
-เว็บไซต์นี้ ไม่ใช่เว็บไซต์รับฝากไฟล์สาธารณะ เราฝากไฟล์เฉพาะกิจ ที่เราเลือกแล้ว
-ปกติท่านควรจะมาจากเว็บไซต์เหล่าเนี้ เช่น สื่อการสอน.com รวมข้อสอบ.com downloadhandbook.com loaddee.com
-ท่านสามารถไปดูรายชื่อไฟล์งาน ไฟล์ดาวน์โหลดต่างๆ จากเว็บไซต์
www.สื่อการสอน.com
www.สื่อการเรียน.com
www.รวมข้อสอบ.com
www.loaddee.com
www.downloadhandbook.com
ในการเรียนการสอน ในการเรียนรู้ต่างๆ
ถ้าเราได้สื่อดี มาช่วย จะทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น
ผมก็เหมือนกัน ไม่เคยได้ไปเรียนทำเว็บไซต์ที่ไหน
แต่ก็อาศัยความรู้จากสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
โดยเฉพาะอินเตอร์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี แหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุด ไม่มีที่สิ่นสุด
(เว็บไซต์ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ และไฟล์ที่ทำการให้ดาวน์โหลดนี้ ทางเราอัพโหลดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว)


ลิงค์เชื่อมโยงผิดพลาด.

แผนที่วัดไทยทั่วโลก
templemap.org
-โปรดทราบว่า ท่านไม่สามารถใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด เช่น Internet Download Manager ช่วยในการดาวน์โหลด
โปรดดาวน์โหลดผ่าน Browser ตามปกติ
-กรุณารอให้ตัวเลขนับถอยหลังให้เสร็จก่อน ค่อยคลิก Download ทันที ถ้าคลิกช้า ท่านต้องเริ่มต้นนับถอยหลังใหม่
-เว็บไซต์นี้ ไม่ใช่เว็บไซต์รับฝากไฟล์สาธารณะ เราฝากไฟล์เฉพาะกิจ ที่เราเลือกแล้ว
-ปกติท่านควรจะมาจากเว็บไซต์เหล่าเนี้ เช่น สื่อการสอน.com รวมข้อสอบ.com downloadhandbook.com loaddee.com
-ท่านสามารถไปดูรายชื่อไฟล์งาน ไฟล์ดาวน์โหลดต่างๆ จากเว็บไซต์
www.สื่อการสอน.com
www.สื่อการเรียน.com
www.รวมข้อสอบ.com
www.loaddee.com
www.downloadhandbook.com
ในการเรียนการสอน ในการเรียนรู้ต่างๆ
ถ้าเราได้สื่อดี มาช่วย จะทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น
ผมก็เหมือนกัน ไม่เคยได้ไปเรียนทำเว็บไซต์ที่ไหน
แต่ก็อาศัยความรู้จากสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
โดยเฉพาะอินเตอร์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี แหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุด ไม่มีที่สิ่นสุด
(เว็บไซต์ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ และไฟล์ที่ทำการให้ดาวน์โหลดนี้ ทางเราอัพโหลดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว)